Hội Nông dân xã Vạn Phú tổ chức giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

| |

Vừa qua, tại UBND xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh tổ chức giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Khánh Hòa. Về giải ngân nguồn vốn có ông Võ Ngọc Thanh Sơn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện và 10 hộ được giải ngân thực hiện Dự án “Trồng cây ngô thương phẩm”.

Van Phu giai ngan QHTND.jpg (166 KB)
Cán bộ Hội đang giải ngân nguồn vốn cho bà con

Hội Nông dân xã Vạn Phú đã được Hội Nông dân tỉnh phê duyệt nguồn vốn 300.000.000 đồng  (ba trăm triệu đồng) với 10 hộ để thực hiện Dự án  “Trồng cây ngô thương phẩm” trên địa bàn xã.  

Từ nguồn vốn trên, đã kịp thời hỗ trợ cho các hộ vay có điều kiện phát triển cây ngô, đầu tư sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả và mang lại giá trị kinh tế cao theo định hướng  “chuyển đổi cây trồng” của huyện. Qua đó, góp phần thay đổi nhận thức của hội viên, nông dân từ phương thức sản xuất truyền thống sang phương thức thâm canh, liên kết cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay giúp nâng cao thu nhập cải thiện đời sống; đồng thời, thu hút tạo công ăn việc làm cho các lao động nhàn rỗi góp phần ổn định an ninh trật tự và xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.     
Nguyễn Thanh Phương