Hội Nông dân xã Vạn Long thực hiện công trình “Ánh sáng nông dân”

| |
Sau một thời gian triển khai thực hiện, vừa qua, Hội Nông dân xã Vạn Long đã tiến hành bàn giao và đưa vào sử dụng công trình “Ánh sáng nông dân” tại thôn Lộc Thọ, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2021).
14.jpg (213 KB)
Công trình “Ánh sáng nông dân” thôn Lộc Thọ, xã Vạn Long
 

Công trình được thi công lắp đặt 10 bóng điện năng lượng mặt trời trên đoạn đường có chiều dài 1 km, với kinh phí đầu tư 25 triệu đồng. Công trình hoàn thành đã mang lại hiệu quả thiết thực, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thôn được đảm bảo, nạn trộm cắp đã giảm đáng kể, người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế.

Đây là công trình có ý nghĩa về mặt xã hội, phát huy tốt vai trò chủ thể của hội viên, nông dân trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời  nâng cao vai trò của tổ chức Hội các cấp, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

                                                                                                Nguyễn Minh Tri