Hội Nông dân xã Ninh Thượng tuyên truyền hưởng ứng "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2021

| |

Để hưởng ứng "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2021 với chủ đề: "Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã Ninh Thượng”. Nhằm mục đích tuyên truyền không sử dụng tạp chất hay cồn công nghiệp trong sản xuất rượu, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; đảm bảo an toàn thực phẩm tươi sống, nâng cao ý thức chấp hành chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm của các tổ chức, cá nhân trong việc sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu tình trạng lạm dụng rượu… Hội Nông dân xã Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa viết tin bài tuyên truyền qua kênh đài phát thanh xã, treo băng rôn ở 2 điểm chợ lớn ở thôn Đồng Xuân và thôn Tân Hiệp. Thông qua đó, tuyên truyền cán bộ, hội viên nông dân và người dân cần tích cực, chủ động giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo an toàn sức khoẻ cho bản thân, gia đình và xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

ninh thuong.jpg (320 KB)
Điểm tuyên truyền ở thôn Đồng Xuân
Nguyễn Thanh Tiến