Hội Nông dân tỉnh kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân và nguồn vốn liên tịch với Ngân hàng

| |
Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Đoàn kiểm tra, giám sát Quỹ Hỗ trợ nông dân và nguồn vốn liên tịch với ngân hàng tại thành phố Nha Trang và Cam Ranh. Đây là hoạt động thường niên nhằm phát huy hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn đúng mục đích.
1.jpg (404 KB)
Đoàn kiểm tra làm việc với Hội Nông dân thành phố Nha Trang
 
Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe Hội Nông dân thành phố Nha Trang và Cam Ranh báo cáo tự kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân; hoạt động phối hợp với ngân hàng trong việc ủy thác vốn vay và những ý kiến, phản ánh của cán bộ, hội viên nông dân. Đồng thời, Đoàn tập trung kiểm tra các nội dung: Công tác tham mưu đề xuất của Hội Nông dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc bổ sung từ ngân sách cho Quỹ Hỗ trợ nông dân theo Nghị định 37 của Chính phủ; công tác vận động tăng cường nguồn vốn; xây dựng Đề án, kiện toàn tổ chức bộ máy và hoạt động của quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện; công tác kế toán, kiểm tra lưu trữ hồ sơ; công tác bàn giao sổ sách kế toán.
 
2.jpg (176 KB)
Đoàn làm việc với Ngân hàng kiểm tra vốn và các chứng từ liên quan
 
Đặc biệt, trong việc kiểm tra hoạt động phối với các ngân hàng, Đoàn đã kiểm tra tình hình hoạt động các nguồn vốn ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn liên tịch với Ngân hàng NN&PTNN để nắm chắc tình hình nợ quá hạn, những thuận lợi, khó khăn, kiến nghị đề xuất và tình hình hoạt động của các tổ tiết kiệm vay vốn.
 
 
3.jpg (233 KB)
Thăm mô hình Tổ lồng bè tự quản của phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang
 
Cũng trong đợt kiểm tra này, Đoàn đã đi kiểm tra thực tế và thăm 02 mô hình sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND: Tổ lồng bè tự quản của phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang và mô hình Nuôi bò sinh sản tại xã Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh. Tại đây, Đoàn đã được nghe các hộ dân trình bày sơ lược về mô hình, kết quả sử dụng vốn vay và những định hướng sắp tới nếu được xem xét hỗ trợ mở rộng mô hình.
 
4.jpg (271 KB)
Đoàn thăm mô hình Nuôi bò sinh sản tại xã Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh
 
Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân