Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức bàn giao vật tư hỗ trợ nông dân xây dựng mô hình xử lý rác thải

| |
Vừa qua, Ban Quản lý Dự án xử lý rác thải Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức bàn giao hỗ trợ vật tư xây dựng mô hình của Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế” cho các hộ hội viên nông dân tham gia Dự án thuộc các đơn vị: Xã Vạn Hưng, Xuân Sơn, Vạn Lương (Vạn Ninh); xã Diên Thọ, Bình Lộc, Suối Hiệp (Diên Khánh); xã Ninh Thượng, Ninh Phụng, Ninh Thọ (Ninh Hòa).
2.jpg (348 KB)
Hội Nông dân tỉnh trao tặng thùng rác và máy băm phụ phẩm, máng đựng thức ăn cho các hộ hội viên nông dân tại thị xã Ninh Hòa
 
Tại buổi bàn giao, Hội Nông dân tỉnh đã bàn giao 09 máy băm phụ phẩm nông nghiệp, 120 máng đựng thức ăn và 40 thùng đựng rác hữu cơ, vô cơ cho các hộ hội viên nông dân sản xuất chăn nuôi và kinh doanh tại 9 xã thuộc các huyện Vạn Ninh, Diên Khánh và thị xã Ninh Hòa tham gia dự án.
 
Chương trình thực hiện các mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức cho nông dân trong việc xử lý rác thải trong sản xuất nông nghiệp, góp phần bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính; xây dựng và nhân rộng các mô hình về chuyển đổi chất thải thành nguồn thức ăn dinh dưỡng phục vụ chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp, tăng năng suất, tạo việc làm. Từ đó, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm chi phí sản xuất và tăng thu nhập cho người dân.
 
Ban Kinh tế - Xã hội