Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa phát huy hiệu quả tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78 của Chính phủ

| |
20 năm qua, hoạt động chính sách xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78 của Chính phủ, đặc biệt là bà con vùng sâu, vùng khó khăn; luôn được Hội Nông dân các cấp quan tâm, góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đẩy mạnh công cuộc giảm nghèo trên địa bàn thị xã.

Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về tín dụng chính sách xã hội được các cấp Hội đa dạng hóa về nội dung và hình thức, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng đến hội viên, nông dân: Bản tin Nông dân Khánh Hòa; tin, bài trên Trang Thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh; Đài Phát thanh – Truyền hình thị xã, Đài Truyền thanh phường, xã; các hội thi; các lớp tập huấn; đặc biệt Hội đã đưa vào nội dung phát động Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”... Bên cạnh đó, kể từ khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, các cấp Hội đã nhận thức rõ trách nhiệm đối với việc tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Thường xuyên bám sát nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW trong chỉ đạo triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại cơ sở, xây dựng kế hoạch công tác và tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện trong hệ thống Hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội. Đồng thời, Hội Nông dân thị xã đã triển khai các văn bản cấp trên liên quan đến hoạt động Ngân hàng chính sách xã hội cho cán bộ, hộ vay vốn, hội viên, nông dân toàn thị xã; quán triệt trong ban chấp hành, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thực hiện và giao chỉ tiêu thi đua hằng năm; luôn quan tâm chỉ đạo các cơ sở Hội về công tác tổ chức củng cố kiện toàn Tổ tiết kiệm và vay vốn với nhiều nội dung, hình thức khác nhau. Chính vì vậy, cán bộ Hội, hộ vay vốn, hội viên, nông dân ngày càng nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bảo đảm an sinh xã hội của địa phương.

Kết quả, tổ chức 28 lớp quán triệt cho 60 cán bộ chủ chốt trong hệ thống Hội, 498 đồng chí là ủy viên ban chấp hành, chi Hội trưởng, Tổ trưởng Tổ TK và VV; đồng thời, tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội cho 57.697 lượt hội viên, nông dân, đối tượng vay vốn về Nghị định 78 của Chính phủ. Tính đến ngày 30/6/2022, số tổ do Hội quản lý là 155 tổ, tổng dư nợ ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội là 171.931 triệu đồng, 6.913 hộ vay; nợ quá hạn 486 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,28%. Các đơn vị thực hiện tốt hoạt động ủy thác: Ninh Diêm (9.407 tỷ đồng, không có nợ quá hạn); Ninh Bình 10.213 tỷ đồng, không có nợ quá hạn); Ninh Đa (7.005 tỷ đồng, không có nợ quá hạn); Ninh Lộc (9.188 tỷ đồng, không có nợ quá hạn); Ninh Thượng (4.547 tỷ đồng, không có nợ quá hạn) ...

z3708716619969_d74234b0c42b45236e3059131df67db0.jpg (222 KB)

Mô hình của anh Nguyễn Hữu Thương xã Ninh Trung vay vốn NHCSXH thoát nghèo

Nhờ sự tín chấp của các cấp Hội, nhiều hộ nông dân thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thị xã đã được hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo trở thành hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, điển hình như: Hộ anh Nguyễn Hữu Thương ở thôn Thạch Định, xã Ninh Trung là hộ nghèo trước năm 2016 của địa phương, năm 2016 được Hội Nông dân xã tín chấp, gia đình ông được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội 50 triệu đồng để phát triển sản xuất, cùng với sự hỗ trợ của Hội Nông dân xã tạo điều kiện học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi heo rừng lai, thỏ, dúi và hỗ trợ kỹ thuật khác. Đến năm 2018 đã thoát nghèo, có một số đất trồng bưởi, lúa, dừa xiêm và chăn nuôi, vươn lên đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã đến nay; hộ ông Nguyễn Văn Bằng ở thôn An Bình, xã Ninh Bình cũng là hộ nghèo trước năm 2016, gia đình anh được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội 25 triệu đồng sản xuất, đến cuối năm 2017 đã thoát nghèo, từ năm 2018 đến nay đều đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp thị xã; hộ bà Huỳnh Thị Nhi ở thôn Lam Sơn, xã Ninh Sim là hộ nghèo nhiều năm liền của địa phương, năm 2011, gia đình bà được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội 20 triệu đồng, cùng với thời gian chịu khó, chịu khổ đến năm 2019 là hộ cận nghèo, không nản chí gia đình tiếp tục khắc phục khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống đến nay đã xây dựng được 01 ngôi nhà trên 100 m2, có đầy đủ phương tiện nghe nhìn và cuối năm 2021 gia đình đã thoát nghèo... Qua đó, đã góp phần không nhỏ trong việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, thúc đẩy kinh tế phát triển ở nông thôn trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

Thu Thủy