Hội Nông dân thành phố Nha Trang tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào Nông dân thi đua sản suất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 - 2022

| |
Sáng ngày 03/8/2022, Hội Nông dân thành phố Nha Trang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản suất kinh doanh giỏi (SXKD) giai đoạn 2017-2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Quốc Toàn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Sinh – Phó Bí thư Trường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Khánh Hòa - UVBTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; đồng chí Phan Thanh Liêm – Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đông đảo cán bộ, hôi viên, nông dân trên địa bàn thành phố.
z3615989603818_290bce0e0999fcb495dabf98088612ce.jpg (366 KB)
Quang cảnh Hội nghị
 
5 năm qua, phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Nha Trang đã phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Giai đoạn 2017-2022, toàn thành phố có 19.705 lượt hộ nông dân tham gia đăng ký đạt danh diệu nông dân SXKD giỏi các cấp, chiếm 60% số hộ nông dân; số hộ sản xuất kinh doanh giỏi năm sau cao hơn năm trước, năm 2021 tăng 430 hộ so với năm 2017. Tính đến hết năm 2021, toàn thành phố có 4.619 hộ nông dân SXKD giỏi; trong đó, ngành trồng trọt chiếm 25,3% số hộ, chăn nuôi chiếm 9,9%, nuôi trồng và đánh bắt hải sản 27,4%, lâm nghiệp 1,4%, thương mại - dịch vụ 17,7%. Từ phong trào, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi đạt hiệu quả cao, so với giai đoạn 2011-2016, số hộ nông dân SXKD giỏi giai đoạn 2017-2022 có mức thu nhập trên 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm tăng gấp nhiều lần. Cũng từ phong trào, xuất hiện nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn nghiên cứu, tìm tòi ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao. Phong trào cũng đã tác động đến quan hệ sản suất trong nông nghiệp, nông thôn, làm chuyển đổi cơ cấu sản suất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thúc đẩy việc thành lập thành lập mới 39 tổ hợp tác, 03 hợp tác xã; đến nay, toàn Hội 72 tổ hợp tác, 6 hợp tác xã; trong 72 tổ hợp tác có trên 75% số tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả, thu nhập bình quân từ 6 - 7 triệu đồng/thành viên/tháng... Bên cạnh đó, thông qua phong trào SXKD giỏi đã khuyến khích động viên nông dân phát huy tinh thần đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, thi đua làm giàu, xây dựng nề nếp văn hóa, tích cực tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. 5 năm qua, các hộ hội viên, nông dân SXKD giỏi thành phố đã cùng với các cấp Hội tự nguyện hiến 66.600 m2 đất mở đường giao thông nông thôn, đóng góp trên 2,24 tỷ đồng, 2.185 ngày công lao động làm mới, sửa chữa trên 50 km kênh mương phục vụ sản suất… thực hiện trên 80 công trình mang tên Hội, trị giá hàng tỷ đồng. Không những thế, hội viên, nông dân SXKD giỏi còn đã và đang tạo việc làm cho 30.090 lao động; hỗ trợ xây dựng 5 nhà tình nghĩa cho nông dân nghèo; hỗ trợ trên 1,2 tỷ đồng, 5.200 kg giống, 3.850 cây con các loại và 1.163 ngày công lao động giúp đỡ 767 hộ nghèo có điều kiện sản xuất, thoát nghèo…
 
z3615989611667_59faad79e2ec33452c0816b71ba89e42.jpg (313 KB)
Đ/c Nguyễn Thế Sinh – Phó Bí thư Trường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại Hội nghị
 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Sinh – Phó Bí thư Trường trực Thành ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trên địa bàn thành phố đã đạt được trong 5 năm qua và cho rằng những kết quả của phong trào đã đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới của thành phố. Thời gian tới, để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, Phó Bí thư Trường trực Thành ủy đề nghị các cấp Hội Nông dân thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đặc biệt là Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc Hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; tiếp tục bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó, chú trọng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn, nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi; phối hợp với các cấp, các ngành tập trung các nguồn lực hỗ trợ nông dân liên kết trong sản xuất, kinh doanh, nhất là hỗ trợ về vốn, kỹ thuật. Bên cạnh đó, tiếp tục vận động nông dân SXKD giỏi chia sẻ cùng cộng đồng ở địa phương về kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, khuyến khích hộ nông dân giỏi giúp đỡ các hộ nghèo, khó khăn để vươn lên thoát nghèo...

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe một số báo cáo tham luận điển hình của các tập thể, cá nhân trong quá trình hưởng ứng phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Đồng thời, thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ để tiếp tục triển khai phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, giai đoạn 2023 - 2028.

Cũng tại Hội nghị, Hội Nông dân thành phố đã trao Giấy chứng nhận hộ nông dân SXKD giỏi cấp thành phố giai đoạn 2017-2022 cho 29 hội viên. Dịp này, UBND thành phố cũng đã khen thưởng 5 tập thể, 16 cá nhân, Hội Nông dân thành phố khen thưởng 8 tập thể, 44 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào sản suất kinh doanh giỏi, giai đoạn 2017-2022.
 
z3615989619727_5ee6c175bc77d5d7e3cd03379bc9fc28.jpg (466 KB)
 
Đ/c Lê Quốc Toàn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao Giấy chứng nhận hộ nông dân SXKD giỏi cấp thành phố giai đoạn 2017-2022
 
z3615989617625_8b3d9f81d3de335ddf40d383d9186f76.jpg (409 KB)
Đ/c Nguyễn Thế Sinh – Phó Bí thư Trường trực Thành ủy trao Giấy chứng nhận hộ nông dân SXKD giỏi cấp thành phố giai đoạn 2017-2022
 
z3615989608453_2b328bea3a198cb18c874eccc13b91a9.jpg (334 KB)
Đ/c Phan Thanh Liêm – Phó Chủ tịch UBND thành phố trao Giấy khen của UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào NDSXKDG, giai đoạn 2017-2022
 
z3615989606145_f921af18745fa7d7b34c1faa0885d09a.jpg (474 KB)

Đ/c Lê Hàng Nhật Tuấn – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố trao Giấy khen của Hội Nông dân thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào NDSXKDG, giai đoạn 2017-2022

                                                                   Hội Nông dân thành phố Nha Trang