Hội Nông dân thành phố Cam Ranh giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân

| |
Vừa qua, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân thành phố Cam Ranh đã tổ chức giải ngân cho dự án “Nuôi vẹm thương phẩm” phường Cam Lợi. Tham dự buổi giải ngân có Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố; đại diện UBND, Hội Nông dân phường và 10 hộ vay.
6.jpg (300 KB)
Các hộ vay ký kết hợp đồng vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân
 

Đây là nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp thành phố giải ngân cho 10 hộ hội viên nông dân tại dự án “Nuôi vẹm thương phẩm” của phường Cam Lợi với số tiền 300 triệu đồng, thời hạn vay 24 tháng. Việc giải ngân nguồn vốn này đã giúp cho các hộ hội viên có thêm nguồn vốn để mở rộng quy mô sản xuất, tiếp cận khoa học kỹ thuật, tạo công ăn việc làm tại chỗ cho hội viên nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi tại địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giải ngân, đồng chí Lê Thị Bảo Dung - Chủ tịch Hội Nông dân phường đề nghị các hộ được vay vốn, thực hiện sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao, trả gốc và phí đúng kỳ hạn; tích cực hỗ trợ hội viên, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, nâng quy mô sản xuất và  phát triển ngành nghề; ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ mới, đồng thời, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Hội trong tình hình mới.
 
Văn Thế