Hội Nông dân thành phố Cam Ranh giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tại phường Cam Linh

| |
Vừa qua, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Cam Ranh đã tổ chức giải ngân cho Dự án “Nuôi tôm hùm lồng” phường Cam Linh. Tham dự buổi giải ngân có đồng chí Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch Hội Nông dân; Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố cùng lãnh đạo Đảng ủy, Hội Nông dân phường và 06 hộ vay.

4.jpg (178 KB)

Quang cảnh buổi giải ngân

Đây là nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh ủy thác cho Hội Nông dân thành phố làm chủ dự án với tổng số tiền được giải ngân là 300 triệu đồng cho 06 hộ vay tại phường Cam Linh, thời hạn vay là 24 tháng. Việc giải ngân nguồn vốn này đã giúp các hội viên có điều kiện để đầu tư phát triển sản xuất, hướng tới tăng thu nhập, góp phần phát triển kinh tế gia đình, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi tại địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giải ngân, đồng chí Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đã giao nhiệm vụ cho Hội Nông dân phường và các hộ được vay vốn sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao, trả gốc và phí đúng kỳ hạn; đồng thời tham gia đóng góp xây dựng Quỹ; tích cực hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hợp tác, nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, tích cực tham gia xây dựng địa phương và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Hội Nông dân trong tình hình mới.

                                                                                                               Nguyễn Thị Châu Pha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức khác