Hội Nông dân thành phố Cam Ranh giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh

| |
Chiều ngày 18/5/2023, tại UBND xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Cam Ranh phối hợp với Hội Nông dân xã tổ chức giải ngân cho Dự án “Nuôi cua thương phẩm” tại xã Cam Lập. Tham dự buổi giải ngân có đồng chí Dương Nữ Duy Hiền - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố và 06 hộ vay.
1.png (2.45 MB)
Quang cảnh buổi giải ngân Quỹ HTND 
 

Đây là nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh giải ngân cho 06 hộ hội viên nông dân tại Dự án “Nuôi cua thương phẩm” của xã Cam Lập với số tiền 300 triệu đồng, mỗi hộ được vay 50 triệu đồng trong thời gian 24 tháng. Việc giải ngân nguồn vốn này đã giúp các hội viên có thêm tiềm lực để mở rộng quy mô sản xuất, hướng tới tăng thu nhập, tạo công ăn việc làm tại chỗ cho hội viên nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi tại địa phương.

Phát biểu tại buổi giải ngân, đồng chí  Dương Nữ Duy Hiền - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố yêu cầu các hộ hội viên sử dụng đồng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao, trả gốc và phí đúng kỳ hạn; đồng thời tích cực hỗ trợ hội viên nông dân đầu tư phát triển, cải tạo, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập, tạo công ăn việc làm, phát triển kinh tế hộ gia đình. Từ đó, góp phần trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh.

Văn Ất