Hội Nông dân huyện Vạn Ninh giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân cấp tỉnh và cấp huyện

| |
Sáng ngày 24/8/2023, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Vạn Thọ, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Vạn Ninh đã tổ chức giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân cấp tỉnh và huyện cho 02 Tổ Hội nghề nghiệp “Chăn nuôi bò sinh sản” xã Vạn Thọ. Tham dự buổi giải ngân có đồng chí Phạm Thị Việt Tuyên - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện; đồng chí Võ Văn Hóa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Nguyễn Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND xã; Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện cùng lãnh đạo Hội Nông dân xã và 11 hộ vay.
1.jpg (409 KB)
Quang cảnh buổi giải ngân
 
Đây là nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh và huyện giải ngân cho 11 hộ hội viên nông dân tại 02 tổ Hội nghề  nghiệp “Chăn nuôi bò sinh sản” của xã Vạn Thọ với tổng số tiền 500 triệu đồng, thời hạn vay 36 tháng. Theo đó, giải ngân Tổ Hội nghề nghiệp “Chăn nuôi bò sinh sản” nguồn vốn tỉnh với số tiền 300 triệu đồng cho 06 hộ vay; Tổ Hội nghề nghiệp “Chăn nuôi bò sinh sản” nguồn vốn huyện với số tiền 200 triệu đồng cho 05 hộ vay. Việc giải ngân nguồn vốn đã tạo tinh thần phấn khởi cho hội viên nông dân, giúp bà con nông dân mở rộng quy mô sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập bình quân đầu người, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi tại địa phương.
 
Phát biểu tại buổi giải ngân, đồng chí  Phạm Thị Việt Tuyên - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện yêu cầu các hộ hội viên sử dụng đồng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao, trả gốc và phí đúng kỳ hạn; đồng thời tích cực hỗ trợ hội viên nông dân đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tạo công ăn việc làm, phát triển kinh tế hộ gia đình. Từ đó, góp phần trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh.
Trần Văn Tuấn