Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện tại xã Khánh Nam

| |
Vừa qua, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Khánh Vĩnh đã tổ chức giải ngân cho Dự án “Trồng và chăm sóc cây ăn quả, keo” tại xã Khánh Nam. Tham dự buổi giải ngân có đồng chí Nguyễn Thuỳ Bích Chinh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện; Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện cùng lãnh đạo Đảng ủy, Hội Nông dân xã và 07 hộ vay.
Picture5.png (376 KB)
Quang cảnh buổi giải ngân
 
Đây là nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện ủy thác cho Hội Nông dân xã làm chủ dự án với tổng số tiền giải ngân là 300 triệu đồng cho 07 hộ vay, thời hạn vay 36 tháng. Việc giải ngân nguồn vốn này giúp hộ vay đầu tư mở rộng sản xuất trồng cây ăn quả, cải tạo hệ thống nước tưới, hướng tới tăng thu nhập, ổn định sinh kế, đưa hoạt động tư vấn hỗ trợ vốn đến gần hội viên nông dân; góp phần thúc đẩy phong trào nông dân ngày càng phát triển bền vững tại địa phương.
 
Picture6.png (275 KB)
Đ/c Nguyễn Thuỳ Bích Chinh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi giải ngân
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi giải ngân, đồng chí Nguyễn Thuỳ Bích Chinh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện đã quán triệt ý nghĩa và nguyên tắc hoạt động của Quỹ Hỗ trợ đến hộ vay sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả cao như dự án đã thể hiện, trả gốc và phí đúng hạn; đồng thời tham gia tích cực xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hợp tác; nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, tích cực tham gia xây dựng địa phương và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Hội Nông dân trong tình hình mới.
Lê Mai