Hội Nông dân huyện Khánh Sơn tổ chức tập huấn nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ nông dân

| |
Vừa qua, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Khánh Sơn đã tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho cán bộ Hội tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tham dự buổi tập huấn có đồng chí Trần Thanh Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện; đồng chí Lương Văn Quyết - UVBTV Hội Nông dân huyện, báo cáo viên tại buổi tập huấn.
1.png (1.98 MB)
Quang cảnh buổi tập huấn
 

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe truyền đạt một số nội dung: Những vấn đề chung trong công tác xây dựng, quản lý, điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân; công tác quản lý tài chính Quỹ Hỗ trợ nông dân ở cơ sở; nghiệp vụ cho vay, thu nợ Quỹ Hỗ trợ nông dân; cách quản lý sổ sách khi thực hiện cho vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đồng thời, cùng nhau trao đổi về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Quỹ đảm bảo sát đúng đối tượng, từ đó nâng cao vai trò tổ chức Hội, gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình và kinh tế địa phương, xây dựng nông thôn mới ngày một bền vững.

Thông qua buổi tập huấn đã giúp cho cán bộ Hội các cấp nắm được mục đích, ý nghĩa, vai trò cũng như công tác xây dựng, quản lý, điều hành, nghiệp vụ của Quỹ Hỗ trợ nông dân. Từ đó, góp phần tích cực hỗ trợ hội viên, nông dân xây dựng các mô hình, tổ hợp tác liên kết sản xuất phát triển kinh tế, nâng cao quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Bo Bo Thị Trà