Hội Nông dân huyện Diên Khánh giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương

| |
Chiều ngày 18/11/2021, tại Nhà văn hóa thôn Lễ Thạnh, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Diên Khánh tổ chức giải ngân cho Dự án “Trồng và chăm sóc bưởi da xanh” của xã Diên Thọ. Tham dự buổi giải ngân có các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân huyện; Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện; đại diện lãnh UBND, Hội Nông dân xã và 10 hộ vay.
7.png (1.96 MB)

Quang cảnh buổi giải ngân

 

Với tổng số vốn vay là 400 triệu đồng, Dự án “Trồng và chăm sóc bưởi da xanh” thực hiện trên diện tích 14,4 ha đất tại xã Diên Thọ có thời hạn vay là 36 tháng. Thời gian qua, thông qua các dự án do Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp hỗ trợ đã tạo điều kiện giúp đỡ hội viên nông dân có vốn đầu tư sản xuất, xây dựng mô hình phát triển kinh tế, liên kết doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập, góp phần giúp đỡ hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống và ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giải ngân, đồng chí Phạm Mạnh Hoài – Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện đã giao nhiệm vụ cho Hội Nông dân xã và các hộ được vay vốn, thực hiện sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao, trả gốc và phí đúng kỳ hạn; tích cực hỗ trợ hội viên, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, nâng quy mô sản xuất và  phát triển ngành nghề; ứng dụng tiến bộ khoa hoc, kỹ thuật, công nghệ mới; góp phần xây dựng Hội vững mạnh, tích tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh, nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Hội trong tình hình mới.

                                                                                                           Nguyễn Anh Tuấn