Hội Nông dân huyện Cam Lâm tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân và các nguồn vốn ủy thác

| |
Vừa qua, tại Hội trường Mặt trận - Đoàn thể huyện, Hội Nông dân huyện Cam Lâm tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân và các nguồn vốn ủy thác cho 47 đồng chí là ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

z3976226464532_d61fa9787da629fd4a9bf990358b0b6b.jpg (388 KB)

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị tập huấn, các học viên đã được nghe báo cáo viên của Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh truyền đạt các nội dung liên quan đến những vấn đề chung về công tác xây dựng, quản lý và điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân như: Nghiệp vụ vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân và công tác ghi chép sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định về quản lý động Quỹ Hỗ trợ nông dân ở Hội Nông dân cấp xã; Chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời, các học viên sẽ được bồi dưỡng các kỹ năng xử lý rủi ro của Quỹ Hỗ trợ nông dân; đôn đốc, thu nợ nguồn vốn ủy thác đảm bảo tỷ lệ nợ quá hạn chiếm tỷ lệ cao... 

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị thêm cho cán bộ Hội Nông dân các kiến thức về quy trình nghiệp vụ và chính sách tín dụng của Quỹ Hỗ trợ nông dân và nghiệp vụ ủy thác ngân hàng, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân và nghiệp vụ ủy thác ngân hàng, góp phần tích cực hỗ trợ hội viên, nông dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập cho hội viên, nông dân.

Phạm Hồng Thịnh