Hội Nông dân huyện Cam Lâm giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

| |
Vừa qua, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Cam Lâm đã tổ chức giải ngân cho 03 dự án của 03 tổ Hội nghề nghiệp trực thuộc Hội Nông dân các xã Cam Hiệp Nam, Cam Phước Tây và Cam Hải Tây. Tham dự buổi giải ngân có đồng chí Nguyễn Văn Trang - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện; Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện cùng lãnh đạo Đảng ủy, Hội Nông dân các xã và 24 hộ vay.

z3977371530471_90210c6a9f4fbb815a924e5936c498e4.jpg (251 KB)

Quang cảnh tại buổi giải ngân Quỹ HTND

Đây là nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện và tỉnh giải ngân cho 24 hộ nông dân tại 03 dự án của 03 tổ Hội nghề nghiệp với số tiền 1,1 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân nguồn cấp tỉnh cho 02 dự án của Tổ Hội nghề nghiệp “Trồng và chăm sóc rau sạch, an toàn” tại xã Cam Hiệp Nam và Tổ Hội nghề nghiệp “Chăn nuôi bò sinh sản” tại xã Cam Phước Tây với số tiền 900 triệu đồng cho 18 hộ vay, thời hạn vay là 36 tháng; giải ngân nguồn cấp huyện cho 01 dự án của Tổ Hội nghề nghiệp “Trồng và cải tạo vườn xoài Úc” tại xã Cam Hải Tây với số tiền 200 triệu đồng cho 06 hộ vay, thời hạn vay là 36 tháng. Việc giải ngân nguồn vốn này đã giúp các hội viên có điều kiện để đầu tư phát triển sản xuất, hướng tới tăng thu nhập, góp phần phát triển kinh tế gia đình, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi tại địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giải ngân, đồng chí Nguyễn Văn Trang - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện đã giao nhiệm vụ cho Hội Nông dân các xã và các hộ được vay vốn sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao, trả gốc và phí đúng kỳ hạn; đồng thời tham gia đóng góp xây dựng Quỹ; tích cực hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hợp tác, nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, tích cực tham gia xây dựng địa phương và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Hội Nông dân trong tình hình mới.

                                                                                                Hội Nông dân huyện Cam Lâm

 

 

Tin tức khác