Hội Nông dân huyện Cam Lâm giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tại xã Cam An Bắc

| |
Vừa qua, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Cam Lâm đã tổ chức giải ngân cho Dự án “Trồng mới và cải tạo xoài” xã Cam An Bắc. Tham dự buổi giải ngân có các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân huyện; Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện cùng lãnh đạo Đảng ủy, Hội Nông dân xã và 06 hộ vay.

4.png (1.17 MB)

Quang cảnh buổi giải ngân

Với tổng số tiền được giải ngân là 300 triệu đồng cho 06 hộ vay tại xã Cam An Bắc, thời hạn vay là 36 tháng. Việc giải ngân nguồn vốn này đã giúp các hội viên có điều kiện để đầu tư phát triển sản xuất, cải tạo vườn xoài theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng tới tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi tại địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giải ngân, đồng chí Nguyễn Văn Trang – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện đã giao nhiệm vụ cho Hội Nông dân xã và các hộ được vay vốn sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao, trả gốc và phí đúng kỳ hạn; đồng thời phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn nhằm nâng cao thu nhập gia đình, phát triển kinh tế tại địa phương, góp phần giúp đỡ hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

                             Hội Nông dân huyện Cam Lâm

 

 

 

Tin tức khác