Hoạt động mô hình “Hội Nông dân tham gia thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật gắn với bảo vệ môi trường” tại Phường Ninh Hà

| |
Hiện nay, công tác bảo vệ môi trường luôn được các cấp Hội tăng cường thường xuyên, tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường có hiệu quả. Tuy nhiên, tại một số nơi bà con nông dân vẫn chưa quan tâm, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật còn vứt bừa bãi sau sử dụng. Với mục đích nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân trong công tác bảo vệ môi trường, xóa bỏ thói quen vứt rác không đúng quy định của người dân ở nông thôn, hạn chế ô nhiễm môi trường từ thuốc bảo vệ thực vật, góp phần xây dựng môi trường đô thị văn minh, nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng với nguồn vận động kinh phí từ các mạnh thường quân và các hộ dân trên địa bàn, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng mô hình “Hội Nông dân tham gia thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật gắn với bảo vệ môi trường” tại phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa.
z2783763052801_2f31f4a7a51a34d28681852f81cb9893.jpg (281 KB)

Mô hình được hỗ trợ 40 pi chứa rác thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp nói chung và trên cánh đồng lúa phường Ninh Hà. Ngoài ra 60 cán bộ, hội viên nông dân còn được tập huấn kiến thức về bảo vệ môi trường và trở thành những tuyên truyền viên tích cực cho hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn ở địa phương.

 Sau gần 3 tháng triển khai thực hiện, mô hình “Hội Nông dân tham gia thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật gắn với bảo vệ môi trường” bước đầu đã tuyên truyền, vận động được 90% hộ gia đình tự nguyện tham gia mô hình điểm tại 4 thôn Thuận Lợi, Hậu Phước, Mỹ Trạch, Mỹ Thuận thu gom rác thải tại thôn và ngoài đồng ruộng đưa về nơi tập kết rác của xã. Mặc dù sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phường Ninh Hà bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, việc tuyên truyền, vận động bà con nông dân trong phường thực hiện công tác bảo vệ môi trường khóa khăn do thực hiện giãn cách xã hội. Tuy nhiên, ban chỉ đạo mô hình đã cố gắng duy trì hoạt động, hàng tuần cử thành viên giám sát, có hướng dẫn mô hình hoạt động đảm bảo hiệu quả.
 
z2783763045570_0817474338965094005914d645625744.jpg (357 KB)

Với kết quả thiết thực từ mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phường Ninh Hà nói riêng, thị xã Ninh Hòa nói chung trong công tác bảo vệ môi trường, nhất là môi trường sản xuất nông nghiệp. Các hoạt động trên đã thu hút được đông đảo hội viên nông dân và cộng đồng dân cư đồng tình ủng hộ, với mục tiêu làm cho cảnh quan môi trường nông thôn “sáng - xanh - sạch - đẹp - bền vững”, hướng đến một nền sản xuất nông nghiệp xanh, bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường sống.

Trần Việt Trung