Hiệu quả bước đầu từ mô hình sử dụng Phân bón hữu cơ vi sinh BK Organic

| |
Qua thời gian gần 02 tháng thử nghiệm mô hình phân bón BK Organic của hộ nông dân Nguyễn Ngọc Thảo trồng dưa leo tại thôn Đồng Câu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm. Đến ngày 17/4/2023, hộ nông dân bắt đầu thu hoạch vụ dưa leo.
Trong thời gian thử nghiệm gần 2 tháng trên cây dưa leo được bón phân hữu cơ vi sinh BK Organic, đợt 1 bón lót trước khi xuống giống vào ngày 22/02/2023 và đợt 2 bón khi cây đã chuẩn bị leo giàn vào ngày 14/3/2023. Kết quả cho thấy về chất lượng đất, phù hợp với cây trồng dưa leo; về độ sinh trưởng của cây trồng, trong cùng một điều kiện đất đai, các biện pháp kỹ thuật canh tác, diện tích bón phân hữu cơ vi sinh có những biến đổi rõ rệt về chiều cao cây, rễ phát triển mạnh, độ đồng đều, đường kính thân mập mạp hơn so với công thức đối chứng (không bón phân hữu cơ vi sinh).
 
1.png (583 KB)
Diện tích sử dụng phân bón BK Organic
 
2.png (632 KB)
Diện tích đối chứng
 
Về khả năng chống chịu sâu bệnh tại diện tích sử dụng mô hình so với diện tích đối chứng thì mức độ gây hại ruộng mô hình nhẹ hơn; năng suất thu được từ diện tích thử nghiệm cao hơn so với diện tích đối chứng. Nhìn chung quá trình theo dõi, đánh giá mô hình thử nghiệm cho thấy phân hữu cơ vi sinh BK Organic có ảnh hưởng khá rõ đến sinh trưởng và phát triển của cây dưa leo, về khả năng cải tạo đất và môi trường nhìn chung đất tơi xốp, khả năng giữ ẩm tốt.
 
8.png (831 KB)
4.png (814 KB)
5.png (813 KB)
Một số hình ảnh diện tích sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh
 
6.png (729 KB)
7.png (699 KB)
Diện tích đối chứng
 

Trong thời gian qua, việc thử nghiệm phân bón hữu cơ vi sinh BK Organic đã có những kết quả ban đầu rất khả quan. Trong thời gian tới, Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp tiếp tục theo dõi, lựa chọn mô hình phân bón hữu cơ vi sinh để áp dụng, thử nghiệm trên nhiều loại cây trồng, tập trung cây ăn quả ở nhiều địa phương khác nhau trong tỉnh đề có kết quả đánh giá chính xác, khách quan về mô hình sử dụng phân bón BK Organic, tiến đến nhân rộng, giới thiệu trong bà con nông dân tin dùng, góp phần nâng cao năng suất cây trồng, bảo đảm một nền nông nghiệp an toàn và bền vững.

Chu Thị Hà