Diên Khánh: Giải ngân vốn quỹ hỗ trợ nông dân

| |
Ngày 08/7/2021, tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Diên Khánh, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Diên Khánh đã tổ chức giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (nguồn vốn của xã) cho Dự án chăn nuôi gà sạch, có 13 hộ hội viên nông dân tham gia với tổng số tiền thực hiện là 305 triệu đồng, trong đó vốn tự có của các hộ là 135 triệu đồng và vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân là 170 triệu đồng.
gia ngan QHTND DK.jpg (66 KB)
Hội viên nông dân đang làm thủ tục chờ giải ngân vốn

Trước khi làm các thủ tục để phát vay, đồng chí Nguyễn Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện đã nhắc nhở hộ vay thực hiện đúng Dự án đã cam kết đồng thời nộp phí và vốn gốc đúng thời hạn theo hợp đồng đã ký; yêu cầu Hội Nông dân xã Diên Thạnh phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở hộ vay trong thời gian thực hiện để Dự án mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho hội viên nông dân xã nhà.

Lê Đình Thanh