Chuẩn bị Hội thi “ Nhà Nông đua tài” tỉnh Khánh Hòa lần thứ V – Sân chơi bổ ích của nông dân tỉnh nhà

| |
Nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2022), Hội thi “Nhà nông đua tài” lần thứ V năm 2022 được tổ chức từ cơ sở đến toàn quốc nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan nông nghiệp, nông dân và nông thôn; trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất, đời sống, nâng cao nhận thức nhiều mặt cho cán bộ, hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Hội Nông dân các cấp, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2021-2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thông qua Hội thi, nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua; là “sân chơi” tạo điều kiện, giúp cán bộ, hội viên nông dân các địa phương giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất; thắt chặt tình đoàn kết giữa các hội viên, nông dân trong tỉnh nhà.

Hội thi “Nhà Nông đua tài” tỉnh Khánh Hòa lần thứ V, diễn ra trong bối cảnh cả hệ thống chính trị và Nhân dân cả nước nói chung, tỉnh Khánh Hòa nói riêng đang từng bước khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định đời sống thực hiện tốt Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Đặc biệt, ngày 28/01/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã tạo ra năng lượng mới, khí thế mới trong cán bộ, hội viên, nông dân và Nhân dân trong tỉnh. Qua đó, ngày càng củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của cán bộ, hội viên, nông dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của Nhà nước và Hội cấp trên.

Điểm mới của Hội thi ‘Nhà Nông đua tài” lần này, thí sinh dự thi là cán bộ chi, tổ Hội, bao gồm cả chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, hội viên nông dân, những người trực tiếp lao động, sản xuất liên quan trực tiếp lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
 
IMG-8209.jpg (458 KB)

Một tiết mục tại Hội thi Nhà nông đua tài thị xã Ninh Hòa

Các đội thi phải tham dự đầy đủ 4 phần thi: Lời chào nông dân; Kiến thức nhà nông; Nghe nông dân nói và So tài nhà nông. Ngoài các kiến thức, hiểu biết về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nghị quyết của Hội; công tác Hội và phong trào nông dân; xây dựng nông thôn mới; các kiến thức, khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp… Các đội thi còn phải nắm vững Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 23/02/2022 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW; tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn tỉnh; quyết tâm đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn đời sống, sản xuất của bà con nông dân, tạo bước phát triển toàn diện, bứt phá của tỉnh Khánh Hòa theo đúng mục tiêu, quan điểm mà Nghị quyết đã đề ra.

Hội thi cũng đòi hỏi các thí sinh có năng khiếu, kỹ năng thuyết trình, sự tự tin làm chủ tình huống, tư duy sáng tạo qua thuyết trình, một trong những nội dung, vấn đề đã, đang và sẽ diễn ra trong đời sống, sản xuất như: Về sản xuất nông nghiệp, chế biến, bảo quản, tiêu thụ, quảng bá nông sản, hàng hóa của nông dân giai đoạn hiện nay; sáng kiến, sáng chế, ứng dụng khoa học công nghệ, nền tảng công nghệ số... trong sản xuất nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới; hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân, trong thực hiện giám sát, phản biện xã hội, bài trừ hủ tục lạc hậu, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn...; về xây dựng mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn; thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường nông thôn...

Dự kiến Hội thi “Nhà Nông đua tài” cấp huyện sẽ tổ chức xong trước ngày 15/5/2022 và Hội thi cấp tỉnh dự kiến tổ chức vào ngày 22/6/2022.

Ban Biên tập