Video: Chương trình "Những bó rau nghĩa tình" tại Khu cách ly Trường Cao đẳng Công nghệ Nha Trang và thăm tặng quà các hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vĩnh Ngọc, Vĩnh Lương

| |
Ngày 17/8, Hội Nông dân tỉnh đã  trao tặng những phần quà trong chương trình "Những bó rau nghĩa tình" đến Khu cách ly Trường Cao đẳng Công nghệ Nha Trang và các hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vĩnh Ngọc, Vĩnh Lương
Nguồn: Đài Truyền hình Khánh Hòa