Thông báo khẩn số 49

| |
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa có thông báo khẩn số 49 về việc tìm người liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
19082021180018.jpg (196 KB)