Thông báo khẩn số 48

| |
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa có thông báo khẩn số 48 về việc tìm người liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
17082021191020.jpg (245 KB)