Thông báo khẩn số 47

| |
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa có thông báo khẩn số 47 về việc tìm người liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
15082021184920.jpg (226 KB)