Thông báo khẩn số 46

| |
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa có thông báo khẩn số 45 về việc tìm người liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
14082021195944.jpg (230 KB)