Thông báo khẩn số 18

| |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa thông báo tìm người liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

TB KHAN 18.jpg (219 KB)