Công điện khẩn của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp tục thực hiện một số giải pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

| |
Tối 19-8, UBND tỉnh Khánh Hòa có công điện khẩn về việc tiếp tục thực hiện một số giải pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới. Theo đó, đối với thành phố Nha Trang, huyện Vạn Ninh: Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ với một số biện pháp nâng cao. Đối với các huyện Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Cam Lâm; thị xã Ninh Hòa và thành phố Cam Ranh: Áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ với một số biện pháp nâng cao. Đối với huyện Khánh Sơn: Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau đây là toàn văn công điện.

 

 

 

 

 

Nguồn: Báo Khánh Hòa

Sự khác biệt giữa Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 và Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ