Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp tỉnh xây dựng mô hình sử dụng phân bón vi sinh vật cho cây ăn quả

| |

Vừa qua, Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp thuộc Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ sinh học Đồi xanh (Công ty Đồi Xanh) triển khai xây dựng 4 mô hình thí điểm phân bón vi sinh vật trên cây sầu riêng huyện Khánh Sơn. Sau 02 tháng bón phân các mô hình bước đầu được các chủ vườn xác nhận cho kết quả cây sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh hơn so với mô hình đối chứng. Các mô hình sẽ tiếp tục thực hiện, dự kiến đến tháng 7/2021 sẽ tổ chức đánh giá hiệu quả thực hiện.

mo hinh doi xanh.png (1.18 MB)

Theo ông Nguyễn Văn Phú, kỹ sư Công ty cho biết: Sản phẩm phân bón LaLitha21 Phúc Điền có 7 loài vi sinh vật có lợi được chọn lọc từ tự nhiên được giữ ở trạng thái ngủ đông giúp chúng hoạt động hiệu quả nhất khi sử dụng, tiêu diệt các vi sinh vật có hại, nâng cao hệ miễn dịch cho cây trồng; các nguyên tố vi lượng thiên nhiên dùng để bón lót, bón thúc cho cây trồng nhằm cải tạo đất, làm đất tơi xốp, tăng độ phì nhiêu của đất, phát triển bộ rễ, tăng khả năng chịu hạn, chịu rét, giảm sâu bệnh. Từ đó, tăng năng suất, chất lượng cây trồng, giảm phân bón hóa học, thử nghiệm trên một số  loại cây trồng như: Sầu riêng, xoài, hồ tiêu, thanh long…, năng suất tăng từ 30% - 60%.

Để thử nghiệm mức độ phù hợp với các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trong thời gian đến,Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với Công ty Đồi Xanh triển khai mô hình trên các loại cây trồng khác trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Ngọc Bích