Nghiệm thu đề tài quy trình sản xuất giống nhân tạo sá sùng

| |
Ngày 12-12, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh nghiệm thu đề tài “Hoàn thiện quy trình kỹ thuật, nhân rộng mô hình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm sá sùng Sinpunculus nudus (Linnaeus, 1767) tại Khánh Hòa”. Đề tài do Thạc sĩ Nguyễn Khánh Nam - Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật Khánh Hòa và các cộng sự thực hiện từ tháng 3-2017 đến 6-2019.
Thạc sĩ Nguyễn Khánh Nam kiểm tra mô hình nuôi sá sùng trong bể xi măng.

Thạc sĩ Nguyễn Khánh Nam kiểm tra mô hình nuôi sá sùng trong bể xi măng.


Đề tài đã hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo sá sùng. Sau thời gian sản xuất, đề tài đã thu được tổng sản lượng 1.100 con sá sùng bố mẹ; 70.000 con giống sá sùng, kích thước đồng đều từ 1 - 2cm. Đề tài cũng đã xây dựng được 2 mô hình nuôi thương phẩm sá sùng với quy mô 2.000m2; mật độ nuôi 60 - 70 con/m2; tỷ lệ sống đạt hơn 70%. Sau thời gian nuôi, tổng sản lượng sá sùng thương phẩm thu được hơn 1.000kg, kích cỡ 80 - 100 con/kg.


Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đánh giá đề tài đạt và vượt các mục tiêu đề ra. Kết quả của đề tài là cơ sở khoa học để các địa phương có thể ứng dụng vào sản xuất giống và nuôi thương phẩm sá sùng.

Nguồn: Báo Khánh Hòa