Hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam

| |
Thời gian tổ chức: Bắt đầu từ ngày 01/5/2024 đến hết ngày 31/5/2024.
BN HOI THI TRUC TUYEN.jpg (265 KB)
Tin tức khác