Hội Nông dân xã Ninh Thân tổ chức Hội nghị Đại hội thành viên Hợp tác xã Nông sản Hương quê Ninh Hòa lần I

| |
Vừa qua, Hội Nông dân xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị Đại hội thành viên Hợp tác xã Nông sản Hương quê Ninh Hòa lần I. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Đảng ủy xã, UBND xã và các thành viên tham gia Hợp tác xã.
12.jpg (358 KB)
Quang cảnh Hội nghị
 

Hợp tác xã Nông sản Hương quê Ninh Hòa được thành lập gồm 10 thành viên, với vốn điều lệ là 400 triệu đồng. Sản phẩm chính của Hợp tác xã là: Dừa, gà, bưởi, các hoạt động kinh doanh bất động sản, hoạt động dịch vụ chăn nuôi…

Tại Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên và bầu Trưởng Ban Kiểm soát Hợp tác xã.
 
13.jpg (361 KB)
Lãnh đạo địa phương tặng quà chúc mừng Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
 
Việc thành lập Hợp tác xã Nông sản Hương quê Ninh Hòa trên địa bàn xã Ninh Thân đã đáp ứng được nhu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương Ninh Thân, đánh dấu một bước phát triển mới về mô hình kinh tế tập thể và góp phần quan trọng để Ninh Thân hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
 
Hội Nông dân xã Ninh Thân
Tin tức khác