Ban Quản lý Dự án xử lý rác thải Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện mô hình Dự án

| |
Nhằm kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế” tại tỉnh Khánh Hòa, vừa qua, Ban Quản lý Dự án Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Đoàn kiểm tra đánh giá lại các mô hình tại các huyện và xã tham gia Dự án. Đoàn kiểm tra gồm lãnh đạo và cán bộ Ban Quản lý Dự án Hội Nông dân tỉnh và đại diện lãnh đạo Hội Nông dân huyện Vạn Ninh, Diên Khánh và thị xã Ninh Hòa.
1.jpg (484 KB)

Đoàn kiểm tra mô hình nuôi trùn quế tại xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa

Đoàn đã tiến hành kiểm tra thành 3 đợt, mỗi đợt 05 mô hình/đơn vị, gồm các mô hình: Kỹ thuật lên men phụ phẩm cây trồng làm thức ăn chăn nuôi; kỹ thuật ủ phân hữu cơ từ phụ phẩm cây trồng; nuôi gà trên đệm lót sinh học; nuôi sâu canxi và nuôi giun/trùn quế để xử lý phân gia súc.

2.jpg (315 KB)

Đoàn kiểm tra mô hình nuôi sâu can xi xã Bình Lộc, huyện Diên Khánh

Có thể thấy, qua hoạt động kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của Dự án xử lý rác thải đã rút ra những kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai Dự án, vừa góp phần nhân rộng mô hình, vừa từng bước làm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đối với môi trường; phát triển nông nghiệp hiện đại và bền vững; giảm phát thải khí nhà kính và tăng sức khỏe và năng suất đất. Đồng thời, thông qua kiểm tra để đề xuất khen thưởng và khích lệ tinh thần những cá nhân, tập thể thực hiện có hiệu quả các mô hình của Dự án.
Lê Tuấn