Huyện miền núi đầu tiên ở Khánh Hòa tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân

| |
Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tại Đại hội, ông Cao Minh Xuân tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Trong 2 ngày 27 - 28/4, Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là huyện miền núi đầu tiên của Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu. 
Huyện miền núi đầu tiên ở Khánh Hòa đã tổ chức thành công Đại hội nông dân - Ảnh 1.

Ông Cao Minh Xuân tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: T.H

Trong 5 năm qua, đã kết nạp 1.763/1.750 hội viên, đạt 100,74 % chỉ tiêu phát triển hội viên do Nghị quyết Đại hội X đề ra, hội viên ra khỏi hội 750 người; nâng tổng số hội viên lên 6.351 người. Tính đến tháng 1/2023, trong đó có 11 hội viên là chủ trang trại, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện; đã có 2.043 hội viên được phát thẻ. Chất lượng hội viên được nâng lên về nhận thức, ý thức chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Huyện miền núi đầu tiên ở Khánh Hòa đã tổ chức thành công Đại hội nông dân - Ảnh 2.

Văn nghệ chào mừng Đại hội. Ảnh: T.S

Lãnh đạo Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh cho biết, Hội đã hướng dẫn thành lập 45 mô hình tổ hội nghề nghiệp về trồng trọt và chăn nuôi thu hút 245 thành viên tham gia, thành lập 2 chi hội nghề nghiệp về trồng trọt và chăn nuôi với 45 thành viên.

Huyện miền núi đầu tiên ở Khánh Hòa đã tổ chức thành công Đại hội nông dân - Ảnh 3.

Đại hội huyện Khánh Vĩnh đã tổ chức thành công tốt đẹp, đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 23 người. Ảnh: T.H

Bên cạnh đó, nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân các cấp đã xây dựng 15 công trình "Đường hoa nông dân", đưa vào sử dụng 3 công trình mang tên Hội "Ánh sáng nông dân" dài trên 6 km thắp sáng tuyến đường dân sinh với tổng giá trị công trình trên 55 triệu đồng.

Song song với đó, các cấp Hội đều tổ chức phát động xây dựng mô hình giúp nhau giảm nghèo bền vững; hưởng ứng phong trào không chỉ cấp Hội hỗ trợ, mà nhiều hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi còn tương trợ giúp đỡ lẫn nhau về vốn, giống cây trồng và con giống, kỹ thuật canh tác, phòng chống sâu bệnh, tạo việc làm cho người dân trong địa phương. Trong năm năm qua, phong trào đã có 14/14 cơ sở Hội đăng ký nhận đỡ đầu, 240 lượt hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giúp đỡ cho 83 hội viên vượt qua khó khăn vươn lên thoát nghèo.

Huyện miền núi đầu tiên ở Khánh Hòa đã tổ chức thành công Đại hội nông dân - Ảnh 4.

Các đặc sản của Khánh Vĩnh được trưng bày tại Đại hội. Ảnh: T.Hòa

Ban Chấp hành khóa mới đặt mục tiêu, phát triển hội viên mới 1.700 hội viên; 100% cơ sở Hội có báo Nông thôn Ngày nay và Tạp chí Nông thôn mới; 100% cơ sở Hội xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân từ 10-20 triệu đồng/năm; Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện từ 300-400 triệu/năm.

Huyện miền núi đầu tiên ở Khánh Hòa đã tổ chức thành công Đại hội nông dân - Ảnh 5.

Trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh xuất hiện nhiều tấm gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Ảnh: PV

Tại Đại hội, đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 23 người, ông Cao Minh Xuân tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Huyện miền núi đầu tiên ở Khánh Hòa đã tổ chức thành công Đại hội nông dân - Ảnh 6.

Bưởi được xem là một trong những giống cây trồng chủ lực của huyện Khánh Vĩnh. Ảnh: PV

 Nguồn: danviet.vn