Hội Nông dân huyện Diên Khánh tổ chức Đại hội điểm cấp tỉnh

| |
Trong 2 ngày 06 – 07/4/2023, Hội Nông dân huyện Diên Khánh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện để rút kinh nghiệm chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố còn lại.
Dự Đại hội có đồng chí Hà Hồng Hạnh - Đại biểu Quốc hội, UVBCH TW Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Đồng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trần Văn Kính - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Nguyễn Văn Gẩm - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí phó chủ tịch, đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng, Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo Hội Nông dân 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện; lãnh đạo Cấp ủy Đảng của 18 xã, thị trấn và 164 hội viên tiêu biểu đại diện cho hơn 20.400 hội viên nông dân trong toàn huyện.
 
IMG_8499.jpg (534 KB)
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
 

Nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết, dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-19, nhưng dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, tạo điều kiện của chính quyền và sự phối hợp của các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội huyện, các cấp Hội Nông dân trong toàn huyện đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện Diên Khánh lần thứ X đề ra, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được các cấp Hội đẩy mạnh, triển khai đồng bộ, sâu rộng đến cán bộ, hội viên nông dân; hoạt động của Hội đổi mới về nội dung và hình thức, chất lượng sinh hoạt của các chi, tổ Hội từng bước được nâng lên, thu hút nhiều nông dân vào Hội. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được các cấp Hội chú trọng; công tác vận động phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân; hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề, hỗ trợ nông dân được các cấp Hội quan tâm; kiến thức khoa học, công  nghệ, trình độ sản xuất, kinh doanh của nông dân được nâng cao đã giúp nông dân tăng thu nhập, cải thiện đời sống và giảm nghèo bền vững, công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng; phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh góp phần tham gia có hiệu quả vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã kết nạp được 2.844 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trong toàn huyện đến nay là 20.412 hội viên; xây dựng mới 02 hợp tác xã, 21 tổ hợp tác, 02 chi Hội và 62 tổ Hội nghề nghiệp; có gần 56.000 lượt hộ nông dân đăng ký danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, qua bình xét có trên 45.800 lượt hộ đạt, trong đó có trên 10.000 số hộ đạt thu nhập trên 200 triệu đồng/năm, trên 850 hộ có thu nhập trên 300 triệu đồng/năm, trên 240 hộ có thu nhập trên 600 triệu đồng/năm; xây dựng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt trên 12,9 tỷ đồng; tổng dư nợ với Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn là 45,127 tỷ đồng cho 479 hộ vay ở 31 tổ; tổng dư nợ với Ngân hàng Chính sách xã hội là 153,012 triệu đồng cho 5.540 hộ vay ở 122 tổ do Hội quản lý; xây dựng 41 công trình mang tên Hội; phối hợp giúp gần 1.000 hộ nghèo về giống cây con, vốn sản xuất, vật tư nông nghiệp, ngày công lao động, kỹ thuật cho nông dân nghèo sản xuất với tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng; xây dựng được 14 mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; đã có 6 tập thể, 8 cá nhân được Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân tặng Bằng khen; 8 tập thể, 16 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 15 tập thể, 34 cá nhân được Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen; 12 tập thể, 29 cá nhân được UBND huyện tặng Giấy khen và 53 tập thể, 75 cá nhân được Ban Chấp hành HND huyện tặng Giấy khen…
 
IMG_8599.jpg (542 KB)
Đ/c Hà Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hà Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Ban Chấp hành khóa mới phát huy những kết quả đã đạt được, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ tới: Tập trung xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, trước hết là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ của giai cấp nông dân trong giai đoạn mới; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng Đảng. Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Kế hoạch và chương trình hành động của Hội, nhất là các chương trình trọng tâm và các chỉ tiêu thi đua do Hội phát động; gắn công tác kiểm tra với việc tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở và thực hiện tốt Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ, tư vấn và dạy nghề cho nông dân; đặc biệt, các cấp Hội của huyện phải tạo được nguồn lực của mình là phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân, đồng thời tiếp tục phối hợp với các ngân hàng để hỗ trợ vốn cho nông dân, tập trung vào xây dựng các mô hình sản xuất, mô hình quản lý của Tổ hợp tác sản xuất; của chi, tổ Hội nghề nghiệp. Tổ chức tốt Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở nông thôn, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thực hiện tốt Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, có trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện và xây dựng Khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà nòng cốt là liên minh công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức.

Đại hội cũng bầu ra BCH khóa mới gồm 29 đồng chí và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Phạm Mạnh Hoài, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, Huyện ủy viên đã tái cử chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân huyện Diên Khánh nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 
IMG_8650.jpg (578 KB)

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt

Để ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tặng Cờ thi đua cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Tỉnh Hội, UBND huyện tặng Bằng khen và Hội Nông dân huyện tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhiệm kỳ qua.

IMG_8624.jpg (631 KB)

Đ/c Hà Hồng Hạnh – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng Cờ của BCH Hội Nông dân cho đơn vị xuất sắc nhiệm kỳ 2018 – 2023
 
IMG_8631.jpg (612 KB)
Đ/c Nguyễn Văn Đồng - Bí thư Huyện ủy tặng Bức trướng chúc mừng Đại hội
 
* Một số hình ảnh tại Đại hội:
 
IMG_8486.jpg (557 KB)
IMG_8488.jpg (602 KB)
IMG_8489.jpg (440 KB)
IMG_8509.jpg (469 KB)
IMG_8576.jpg (422 KB)
IMG_8579.jpg (436 KB)
IMG_8531.jpg (559 KB)
IMG_8528.jpg (521 KB)
IMG_8524.jpg (600 KB)
IMG_8592.jpg (560 KB)
IMG_8540.jpg (627 KB)
IMG_8661.jpg (617 KB)
IMG_8663.jpg (599 KB)
 
Uyên Nguyễn