Đại hội Hội Nông dân xã Khánh Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

| |
Ngày 15/02/2023, Hội Nông dân xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh đã tổ chức Đại hội Hội Nông dân xã lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh chọn tổ chức Đại hội điểm cơ sở để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tham dự Đại hội có Thường trực Hội Nông dân huyện; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Khánh Nam; lãnh đạo Hội Nông dân 13 xã, thị trấn và 50 đại biểu chính thức đại diện cho 475 hội viên nông dân trên địa bàn xã Khánh Nam.

41.png (1.74 MB)

Quang cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã đã kết nạp được 132 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trong toàn xã đến nay là 475 hội viên; thành lập 01 Tổ Hợp tác, 04 tổ Hội nghề nghiệp; phối hợp tổ chức 04 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi; 02 lớp nghề về trồng trọt và thú y; tổng dư nợ với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng NN&PTNT đạt 10,229 tỷ đồng; trong Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2018 - 2023 đã có 1.012 lượt hội viên đạt danh hiệu NDSXKDG các cấp; giúp đỡ 42 hộ hội viên nông dân khó khăn vươn lên thoát nghèo bằng chính nguồn lực của Hội; vận động hội viên nông dân hiến trên trên 2.000 m2 đất; xây dựng 02 mô hình bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu, hàng năm vận động hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế đạt và vượt chỉ tiêu giao…

Tại Đại hội, các đại biểu đã phát huy được trí tuệ tập thể, nhất trí thông qua các văn kiện Đại hội Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018 - 2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028, thông qua các báo cáo góp ý vào dự  thảo văn kiện Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh, góp ý, sửa đổi Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Đồng thời, chỉ ra những mặt tích cực cần phát huy và những tồn tại, hạn chế như: Tỷ lệ hội viên sinh hoạt còn thấp, khả năng định hướng phát triển cây trồng, vật nuôi đặc thù địa phương chưa cao; đầu ra tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp còn bị động, một số ít cán bộ Hội còn hạn chế về năng lực công tác... Từ đó đề xuất nhiều giải pháp để hoạt động Hội nhiệm kỳ tới ngày càng hiệu quả hơn nữa.

43.png (2.45 MB)

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt trước Đại hội

Với tinh thần làm việc tập trung, dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 09 đồng chí và bầu Đoàn đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Lê Mai