Đại hội điểm Hội Nông dân xã Diên An, huyện Diên Khánh nhiệm kỳ 2023 - 2028

| |
Vừa qua, Hội Nông dân xã Diên An, huyện Diên Khánh đã tổ chức Đại hội Hội Nông dân xã, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đây là đơn vị được Hội Nông dân huyện Diên Khánh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Tư - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Phạm Mạnh Hoài - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Diên An; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện; lãnh đạo Hội Nông dân 17 xã, thị trấn và 90 đại biểu chính thức đại điện cho 1.340 hội viên nông dân trên địa bàn xã.

31.png (1.66 MB)

Quang cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã đã kết nạp được 164 hội viên mới, đạt 100% so với Nghị quyết Đại hội; thành lập 04 tổ Hội nghề nghiệp, 01 tổ hợp tác; vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân được 243/200 triệu đồng (đạt 121% Nghị quyết Đại hội); mức quỹ Hội bình quân đạt 54.000 đồng/hội viên. Trong Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2018 - 2023, Hội đã vận động được 3.350 lượt hộ hội viên, nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Qua bình xét, có 2.945 lượt hộ nông dân được công nhận đạt danh hiệu Nông dân SXKD giỏi các cấp.

32.png (1.78 MB)

Tại Đại hội, các đại biểu nhất trí thông qua các văn kiện Đại hội Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018 - 2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028, thông qua các báo cáo góp ý vào dự  thảo văn kiện Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Diên Khánh, góp ý, sửa đổi Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam.

Ban Chấp hành ra mắt đại hội.jpg (278 KB)

Ra mắt ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2023 - 2028

Với tinh thần làm việc tập trung, dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 13 đồng chí; bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Diên Khánh lần thứ XI gồm 09 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí, bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Nhật Long được Hội nghị tín nhiệm bầu tái cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2023 - 2028.

33.png (1.44 MB)

Đ/c Phạm Mạnh Hoài - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Mạnh Hoài - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện và đồng chí Lê Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Diên An đã biểu dương, ghi nhận những thành tích mà Hội Nông dân xã đạt được trong thời gian qua, thông qua việc tổ chức thực hiện các phong trào đã phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, khơi dậy các tiềm năng, nội lực trong nông dân, huy động các nguồn lực vào phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển; công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Hội có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ Hội và chất lượng hoạt động của Hội được nâng lên. Đồng thời, các đồng chí cũng đề nghị Hội Nông dân xã tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân hưởng ứng các chương trình hành động của tỉnh, huyện, xã, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW trong mục tiêu đưa Diên Khánh thành huyện nông thôn mới vào năm 2023, trở thành thị xã vào năm 2025; thành đô thị sinh thái, văn hóa, truyền thống vào năm 2030 theo Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị.

35.png (2.02 MB)

Đ/c Lưu Thị Thiện Duyên - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã trao Giấy khen cho các cá nhân

Nhân dịp này, UBND xã đã tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân và Ban Chấp hành Hội Nông dân xã biểu dương 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023.

36.png (1.91 MB)

Đ/c Nguyễn Nhật Long, Chủ tịch Hội Nông dân xã biểu dương các cá nhân tiêu biểu

37.png (1.71 MB)

Tặng quà các đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành

Kết thúc Đại hội, toàn thể đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy, Hội Nông dân cấp trên giao phó trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nguyễn Minh Đức