Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

| |
Trong 2 ngày (24 – 25/4/2023), Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự Đại hội có đồng chí Hà Hồng Hạnh - Đại biểu Quốc hội, UVBCH TW Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Phan Xuân Hòa - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Nguyễn Vĩnh Thạnh - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã; đồng chí Cao Minh Thắng - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ thị xã; đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng, Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo Hội Nông dân 7 huyện, thành phố trong tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội qua các thời kỳ; lãnh đạo Hội Nông dân huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo các phòng, ban, ngành thị xã; lãnh đạo cấp ủy Đảng của 27 xã, phường và 181 hội viên tiêu biểu đại diện cho hơn 33.700 hội viên nông dân trong toàn thị xã.
_MG_1419.jpg (746 KB)
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
 

Nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết, dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-19, nhưng dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh, Thị ủy Ninh Hòa và sự tạo điều kiện của chính quyền các cấp; sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, hội viên, nông dân trên toàn thị xã đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân thị xã lần thứ X, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đây là tiền đề quan trọng để các cấp Hội phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm kỳ tới và góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thị xã Ninh Hòa thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Công tác tuyên truyền phong phú, thiết thực; hình thức tuyên truyền được đổi mới mạnh mẽ; tổ chức cơ sở Hội được củng cố và nâng cao chất lượng; việc xây, phát triển chi, tổ Hội nghề nghiệp được chú trọng; nề nếp, chất lượng sinh hoạt chi Hội có nhiều tiến bộ; tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt tăng; kết nạp hội viên vượt chỉ tiêu. Công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội được tăng cường, rõ trọng tâm, trọng điểm; năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ được nâng lên. Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được củng cố, qua đó đã xuất hiện nhiều gương sản xuất kinh doanh giỏi, mô hình kinh tế, xã hội có hiệu quả. Hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân tiếp tục mở rộng, khẳng định rõ nét vai trò, trách nhiệm, sự đồng hành của tổ chức Hội đối với hội viên, nông dân. Chất lượng, hiệu quả công tác dạy nghề và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân tiến bộ rõ nét; giá trị dịch vụ vật tư nông nghiệp cho nông dân vay tăng; công tác xây dựng và quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng trưởng và hoạt động có hiệu quả, không có nợ quá hạn; dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội tăng. Vai trò tổ chức Hội trong phát triển kinh tế tập thể, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh rõ hơn; chất lượng tính chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tổ chức doanh nghiệp của cấp Hội  có nhiều chuyển biến.

IMG-2856.jpg (669 KB)

Quang cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ, Hội đã kết nạp được 4.924 hội viên mới, đạt 123% so với Nghị quyết Đại hội, trong đó có 39 hội viên mới là chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, nâng tổng số hội viên toàn thị xã đến nay là 33.793 hội viên (tăng 11,37% so với nhiệm kỳ trước); đến nay đã thành lập 121 tổ Hội nghề nghiệp, 06 chi Hội nghề nghiệp; 31 hợp tác xã, 63 tổ hợp tác, 02 mô hình Câu lạc bộ NDSXKD giỏi; có trên 79.000 lượt hộ nông dân đăng ký danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, qua bình xét có trên 65.500 lượt hộ đạt, chiếm 83% số hộ đăng ký, trong đó thu nhập hộ đạt cao nhất 6 tỷ đồng, thấp nhất 120 triệu đồng, bình quân 220 triệu đồng/hộ; hằng năm có trên 25.000 hộ đạt gia đình nông dân văn hóa, 111 chi Hội đạt danh hiệu chi Hội nông dân văn hóa, đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao; phát triển nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt trên 18,8 tỷ đồng (trong đó: nguồn Trung ương là 2,93 tỷ đồng; nguồn tỉnh là 4,46 tỷ đồng; nguồn thị xã là 11,436 tỷ đồng); tổng dư nợ với Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn là 77,147 tỷ đồng cho 1.085 hộ vay; tổng dư nợ với Ngân hàng Chính sách xã hội là 186,177 tỷ đồng cho 6.941 hộ vay; xây dựng 102 công trình mang tên Hội; vận động nông dân hiến hơn 22.000 m2 đất và đóng góp trên 12 tỷ đồng, trên 10.000 ngày công để làm mới và sửa chữa gần 12 km đường giao thông nông thôn, 7 km kênh mương nội đồng; xây dựng 77 mô hình môi trường; xây dựng 48 mô hình phòng, chống tội phạm. Trong nhiệm kỳ đã có 01 tập thể và 02 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Trung ương Hội tặng 55 Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ Hội, Bằng khen cho 10 tập thể và 14 cá nhân; UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận tập thể lao động xuất sắc (2018 - 2022), tặng Cờ thi đua năm 2020, tặng Bằng khen cho 08 tập thể và 09 cá nhân; Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo KHKT tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen cho 01 tập thể; UBMTTQVN tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể; Hội Nông dân thị xã 05 năm liền đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc, Tỉnh Hội tặng Cờ thi đua dẫn đầu công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Khánh Hòa (năm 2018, 2020, 2021, 2022), BCH Tỉnh Hội tặng Bằng khen cho 24 tập thể và 39 cá nhân; Thị ủy Ninh Hòa tặng Giấy khen cho 01 tập thể; UBND thị xã tặng Giấy khen 59 tập thể và 134 cá nhân; Thị Hội tặng Giấy khen cho 258 tập thể và 526 cá nhân đã có thành tích xuất sắc công tác Hội và phong trào nông dân...
 IMG-2870.jpg (721 KB)
 Đ/c Hà Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hà Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Ban Chấp hành khóa mới phát huy những kết quả đã đạt được, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ tới: Tập trung xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, trước hết là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ của giai cấp nông dân trong giai đoạn mới; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng Đảng. Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, kế hoạch và chương trình hành động của Hội, nhất là các chương trình trọng tâm và các chỉ tiêu thi đua do Hội phát động; gắn công tác kiểm tra với việc tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở và thực hiện tốt Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ, tư vấn và dạy nghề cho nông dân; xây dựng các chương trình, đề án hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số gắn với chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị; đặc biệt, các cấp Hội của huyện phải tạo được nguồn lực của mình là phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân, đồng thời tiếp tục phối hợp với các ngân hàng để hỗ trợ vốn cho nông dân, tập trung vào xây dựng các mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thực hiện tốt Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, có trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện và xây dựng Khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại hội cũng bầu ra BCH khóa mới gồm 37 đồng chí và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Trương Thanh Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Thị ủy viên đã tái cử chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 
_MG_1452.jpg (739 KB)

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt

Để ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc nhiệm kỳ 2018 - 2023; Tỉnh Hội tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 04 cá nhân; UBND thị xã tặng Giấy khen cho 04 tập thể, 08 cá nhân và Hội Nông dân thị xã tặng Giấy khen cho 06 tập thể, 06 cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhiệm kỳ qua.
 
_MG_1432.jpg (699 KB)

Đ/c Hà Hồng Hạnh – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng Cờ của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho đơn vị xuất sắc nhiệm kỳ 2018 – 2023

_MG_1441.jpg (853 KB)
Lãnh đạo Thị ủy Ninh Hòa tặng Bức trướng chúc mừng Đại hội
 
* Một số hình ảnh tại Đại hội
 
_MG_1406.jpg (687 KB)
_MG_1460.jpg (767 KB)
 
_MG_1392.jpg (699 KB)
IMG-2814.jpg (473 KB)
IMG-2834.jpg (642 KB)
IMG-2852.jpg (729 KB)
IMG-2860.jpg (564 KB)
IMG-2935.jpg (518 KB)
IMG-2947.jpg (698 KB)
IMG-2953.jpg (719 KB)
IMG-2959.jpg (690 KB)
 
Uyên Nguyễn