Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn có chuyển biến tích cực, sản xuất nông lâm thủy sản duy trì được tốc độ tăng trưởng hàng năm; công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề ngày càng phát triển. Bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân ở hầu hết các vùng miền được cải thiện rõ rệt, an ninh chính trị, trật tự xã hội ở nông thôn được giữ vững. Tuy nhiên, quá trình đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn đã làm nảy sinh nhiều vấn đề cần được giải quyết. Trong đó tình hình khiếu nại, tố cáo của nông dân diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn nông thôn.

Thực hiện Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020” (gọi tắt là Đề án). Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp đã đạt được mục tiêu và nhiệm vụ của Đề án.

Ngày 28/12, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-TTg ngày 20/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, giai đoạn 2016 – 2020” (gọi tắt là QĐ 2045). Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Trung - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí Thường trực và lãnh đạo các ban, Văn phòng, Trung tâm tỉnh Hội; lãnh đạo các huyện, thị, thành Hội và các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.

Ngày 24/12/2020, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Trung - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Tư - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo 81 tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, các ban, Văn phòng, Trung tâm Tỉnh Hội, lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố và một số cán bộ cơ sở Hội, chủ nhiệm Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” ở cơ sở.

Vừa qua, tại Ủy ban nhân dân (UBND) phường Cam Thuận, Hội Nông dân thành phố Cam Ranh đã có buổi giám sát UBND phường về thực hiện Quyết định số 81/2014 ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”.

Vừa qua, Hội Nông dân thành phố Nha Trang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2018-2020. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thế Sinh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo các ban của Hội Nông dân tỉnh, cùng đông đảo cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn thành phố.

Vừa qua, tại Hội trường UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân” trên địa bàn huyện.

Sáng 20/11, Hội Nông dân thành phố Cam ranh tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 2045-QĐ/TTg, ngày 20/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, giai đoạn 2016-2020” và Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW (khóa V) của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn, giai đoạn 2011-2020”. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Tư - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh; Trần Khánh Hòa - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố cùng lãnh đạo các phòng, ban thành phố.

Trong những năm qua, Hội Nông dân thành phố Nha Trang thường xuyên phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể thành phố thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hàng nghìn hội viên nông dân. Qua đó, giúp cho hội viên có điều kiện tiếp cận với kiến thức pháp luật, góp phần hỗ trợ phát triển sản xuất cho bà con nông dân.

Thực hiện Kế hoạch số 234-KH/HNDTW ngày 31/8/2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020 cụm thi đua số 4, ngày 06/11, Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020 tại Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa.