Ngày 6/8/2019, Hội Nông dân xã Ninh Tân tổ chức lễ ra mắt Câu Lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, tham dự có đồng chí Trần Duy Khải - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa, đồng chí Hoàng Văn Oanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã và cán bộ, hội viên nông dân là thành viên của Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”.

Sau 3 năm thực hiện Đề án số 24-ĐA/HNDTW, ngày 23/6/2016 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp, Hội Nông dân xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm đã xây dựng và thành lập 3 tổ hội nghề nghiệp với 21 hội viên hoạt động trên các lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi.
Ngày 12/7/2019, Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2019; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/HNDTW, ngày 20/7/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới.
Ngày 12/7, Hội Nông dân thành phố Cam Ranh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 nhằm sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19 –NQ/HNDTW, ngày 20/7/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới. Dự Hội nghị có ông Lê Xuân Hoàng, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố chủ trì Hội nghị.
Sáng ngày 08/7, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4 (Khóa XI) nhằm sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2019 và Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/HNDTW, ngày 20/7/2014 của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Trọng Trung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch chủ trì Hội nghị.

Vừa qua, Hội Nông dân huyện Cam Lâm tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện lần thứ 5, nhiệm kỳ 2018 - 2023, nhằm sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2019; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/HNDTW, ngày 20/7/2014 của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới; Bầu Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân huyện. Dự Hội nghị có đồng chí Hà Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện.

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội cơ sở năm 2019, từ ngày 03/7 - 05/7/2019 Hội Nông dân huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Khánh Vĩnh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội Nông dân cơ sở năm 2019.

Ngày 21/6/2019, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân các huyện, thị, thành phố tháng 6/2019 tại xã đảo Cam Bình, thành phố Cam Ranh, đồng chí Nguyễn Trọng Trung – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa chủ trì buổi làm việc.

Sáng ngày 17/6/2019, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức trao Quyết định điều động cán bộ cho 02 đồng chí: đồng chí Mai Dương - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng nhận nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân tỉnh kể từ ngày 14/6/2019 theo Quyết định số 34-QĐ/HNDT, ngày 12/6/2019 của Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Trần Việt Trung - Chuyên viên Ban Kinh tế - Xã hội nhận nhiệm vụ tại Văn phòng Hội Nông dân tỉnh kể từ ngày 14/6/2019 theo Quyết định số 35-QĐ/HNDT, ngày 12/6/2019 của Hội Nông dân tỉnh.

Từ  ngày 11/6-14/6/2019, Hội Nông dân huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cam Lâm  mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội năm 2019 cho 140 đồng chí là phó chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân 14 xã, thị trấn, Chi hội trưởng, Chi hội phó của 71 chi Hội Nông dân trên địa bàn huyện.