Mở rộng diện tích sản xuất, mạnh dạn đầu tư khoa học kỹ thuật và chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ đang là hướng đi của Hợp tác xã (HTX) Rau an toàn Đắc Lộc (xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang) nhằm phát triển theo mô hình HTX kiểu mới.

Hút hàng

Hiện tại, nhiều vùng trồng xoài Úc trong tỉnh Khánh Hòa đang chứng kiến bước đột phá về diện tích của cây xoài Úc. Ngoài huyện Cam Lâm vốn là thủ phủ của xoài Úc với thế mạnh cây ghép hàng ngàn héc-ta, các vùng khác như: Ninh Hòa, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Cam Ranh cũng đang mở rộng diện tích xoài Úc.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin:
Báo Khánh Hòa số thứ 2 ngày 17-9 có bài viết “Cay mắt với tỏi” phản ánh hàng trăm hộ nông dân xã Vạn Hưng (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) hiện đang tồn đọng hơn 200 tấn tỏi từ tháng 2 đến nay do rớt giá. Nếu số tỏi này không sớm được tiêu thụ thì sẽ có nguy cơ đem đổ bỏ.
Vụ lúa hè thu năm nay, nông dân huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) xuống giống hơn 3100ha với các giống ngắn ngày, chủ lực vẫn là Malam 202, Malam 48. Hiện nay, các diện tích lúa trên đang bước vào thời kỳ thu hoạch rộ với năng suất cao hơn so với cùng kỳ khoảng 5 tạ/ha.
Huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) có 21 công trình kiên cố hóa kênh mương và đường giao thông nông thôn được phê duyệt từ năm 2016. Tuy nhiên đến nay, các công trình chưa triển khai do chưa được cấp vốn.
Trong 3 năm gần đây HTX làm muối không thuận lợi, diêm dân gặp nhiều khó khăn.
Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản Miền Trung vừa có báo cáo kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi thủy sản tại huyện Vạn Ninh.
Ngày 18/9/2018, tại thành phố Nha Trang, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề về thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới và  xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-20020; việc thành lập Tổ công tác nắm thông tin dư luận xã hội và tuyên truyền vận động quần chúng, hội viên, nông dân. Dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh Hội; lãnh đạo các ban, Văn phòng, Trung tâm HTND&GDNN tỉnh Hội; Thường trực Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố do đồng chí Nguyễn Trọng Trung, Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì Hội nghị.
Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp CNH, HĐH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) bền vững, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước. Vì vậy, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng để phát triển đồng bộ nông nghiệp, nông thôn, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân.