Thời gian này, nông dân Khánh Sơn (Khánh Hoà) đang tất bật thu hoạch sầu riêng và nhiều loại cây ăn quả khác. Năm nay, sầu riêng được mùa, được giá nên người trồng sầu riêng hết sức vui mừng.
Phần lớn lao động nuôi trồng thủy sản (NTTS) trên biển ở Khánh Hòa lâu nay chủ yếu theo kiểu cha truyền con nối, học hỏi lẫn nhau. Sắp tới đây, họ sẽ được đào tạo theo công nghệ NTTS tiên tiến nhất mà Na Uy đang áp dụng.
TP. Cam Ranh đang giao đơn vị tư vấn nghiên cứu xây dựng đề án vùng rau an toàn làm định hướng phát triển các khu vực sản xuất rau an toàn, chất lượng.
Trong vòng 2 năm tới, các huyện đồng bằng phải có ít nhất 1 xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Đó là mục tiêu Khánh Hòa đặt ra trong kế hoạch thực hiện Chương trình NTM nâng cao giai đoạn 2018 - 2020.
4 xã nằm trong kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm nay đều đang gặp những khó khăn nhất định để hoàn thành các tiêu chí. Vì vậy, TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) đang nỗ lực thực hiện các tiêu chí còn thiếu, phấn đấu hoàn thành mục tiêu.
Thành ủy Nha Trang đánh giá, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nông nghiệp của thành phố phát triển ổn định, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được nâng lên.
Hiện nay, ngành Thủy sản tỉnh Khánh Hòa đang tập trung thực hiện Quy hoạch phát triển ngành đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035. Riêng đối với khai thác thủy sản sẽ phát triển theo hướng bền vững, hiện đại; ưu tiên phát triển đội tàu khai thác xa bờ, giảm dần khai thác gần bờ để nâng cao năng suất, hiệu quả; gắn khai thác với bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Sau 2 năm triển khai, mới đây, đề án chuyển đổi cây trồng đã được UBND tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh theo hướng tăng mạnh diện tích trồng cây ăn quả.
(Phát biểu kết luận Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 12 của ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy)
UBND huyện Trường Sa vừa triển khai thực hiện đề án phát triển nghề dệt lưới tại xã đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn và thị trấn Trường Sa. Đề án này không chỉ tạo việc làm, nâng cao đời sống của nhân dân mà còn góp phần xây dựng huyện đảo ngày càng phát triển…