Lịch công tác tuần từ ngày 30/9/2019 đến 04/10/2019

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(30/9/2019)

Sáng

- 7h00: Chào cờ

CB, CC, VC

Chiều

   

Thứ 3

(01/10/2019)

Sáng

- 8h00: Quán triệt, học tập NQ BCH TW Hội ND Việt Nam

Thường trực, CB, CC, VC

Chiều

   

Thứ 4

(02/10/2019)

Sáng

- 8h00: Dự Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III

- 8h00: Giảng bài lớp Sơ cấp nông dân tại Khánh Vĩnh

Đ/c Tư - PCT

Đ/c Vũ - TB TG

Chiều

   

Thứ 5

(03/10/2019)

Sáng

- 8h00: Tổ chức đoàn giám sát theo quyết định 223-QĐ/UBNDT tại huyện Diên Khánh

Thành viên

Chiều

   

Thứ 6

(04/10/2019)

Sáng

- 8h00: Giám sát theo quyết định 223-QĐ/UBNDT tại huyện Khánh Sơn

Thành viên

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp