Lịch công tác tuần từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(29/6/2020)

Sáng

- 7h05: Chào cờ, sinh hoạt cơ quan

- CB, CC, VC

Chiều

- 15h: Họp giao ban Thường trực với các ban chuyên môn - TT, LĐ các ban

Thứ 3

(30/6/2020)

Sáng

- 8h: Họp bàn nội dung chuẩn bị Hội thảo “Kết nối cung cầu tại PCNS” năm 2020

- 8h: Dự Hội nghị Tỉnh ủy

- TT, Trưởng các ban

- Đ/c Trung - CT

Chiều

- 14h: Họp Ban Thường vụ - Thành viên

Thứ 4

(01/7/2020)

Sáng

- 8h: Dự Hội nghị giao ban khu vực (1 – 4/7/2020) tại Tỉnh Gia Lai

 

- 8h: Họp  UBND tỉnh Thường kỳ

- 8h: Dự kiểm tra công tác chuản bị Đại hội Đảng  tại huyện Khánh Vĩnh

- Đ/c Trung - CT, đ/c Tuấn - TB KTXH, đ/c Vũ - TB TG

- Đ/c Tư -PCT

- Đ/c Hạnh - PCT

Chiều

   

Thứ 5

(02/7/2020)

Sáng

- 8h: Dự tọa đàm tại UBMT tỉnh Khánh Hòa  - Đ/c Hạnh - PCT

Chiều

- 14h:  Dự họp tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy  - Đ/c Tư - PCT

Thứ 6

(03/7/2020)

Sáng

   

Chiều

- 14h: Dự Hội nghị Sơ kết 02 năm hoạt động của Trung Tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa - Đ/c Hường - CVP

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp