Lịch công tác tuần từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/2021

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/2021
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(28/12/2020)

Sáng

- 7h05: Chào cờ

- 8h: Hội nghị tổng kết 5 năm Đề án đào tạo cán bộ và Đề án đào tạo nghề

- 8h: Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân thị xã Ninh Hòa

- CB, CC, VC

- TT, LĐ các ban

- Đ/c Hạnh - PCT

Chiều

- 14h30: Hội Ý thường trực, CVP, Kế toán, kế toán quỹ HTND, kế toán TT

- Thành viên

Thứ 3

(29/12/2020)

Sáng

- 8h: Hội nghị CBCCVC cơ quan năm 2021 - CB, CC, VC

Chiều

   

Thứ 4

(30/12/2020)

Sáng

Học tập mô hình nông nghiệp hiệu quả tại tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng (30/12-02/01/2021)

 

Chiều

   

Thứ 5

(31/12/2020)

Sáng

   

Chiều

   

Thứ 6

(01/01/2021)

Sáng

 NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH  

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp