Lịch công tác tuần từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 29/7/2020 đến ngày 31/7/2020
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(27/7/2020)

Sáng

- 7h05: Chào cờ

- 7h: Dự cuộc họp khẩn BCĐ phòng chống covid 19

- 8h: Dự Hội nghị báo cáo chuyên đề biển đông

- CB, CC, VC

- Đ/c Trung - CT

- Đ/c Toàn - GĐ TTHTND

Chiều

- 14h: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tại Tỉnh ủy - Đ/c Trung - CT

Thứ 3

(28/7/2020)

Sáng

- 8h: Dự họp Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học công nghệ cấp tỉnh

- 8h: Tham dự lớp tập huấn Phòng chống tội phạm tại huyện Diên Khánh

- Đ/c Toàn - GĐ TTHTND

- Đ/c Minh - CV BTG

Chiều

- 14h: Họp hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh - Thành viên

Thứ 4

(29/7/2020)

Sáng

- 8h: Dự Hội nghị điển hình tiên tiến của Hội khuyến học tỉnh - Đ/c Hạnh - PCT

Chiều

- 14h: Họp Chi ủy

- 14h30: Họp Chi bộ cơ quan

- Cấp ủy

- Đảng viên

Thứ 5

(30/7/2020)

Sáng

-8h: Dự Hội nghị điển hình tiên tiến của Hội khuyến học tỉnh - Đ/c Trung - CT

Chiều

- 14h: Dự Hội nghị biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc

- Đ/c Tư - PCT

Thứ 6

(31/7/2020)

Sáng

- 7h30: Dự Đại hội Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh

- Đ/c Tư - PCT

Chiều

- 13h45: Dự Hội nghị sơ kết thi đua khối Mặt trận đoàn thể tỉnh

- 13h30: Dự Lễ khai mạc giải cầu lông ngành Tuyên giáo tỉnh

- Các đồng chí được phân công

Đ/c Vũ - TB TG

Thứ 7

(01/8/2020)

Sáng

- 8h00: Dự Hội thảo Nông sản tại huyện Khánh Sơn

- 8h30: Tham dự buổi chia sẻ về Nông nghiệp hữu cơ tại Đại học Nha Trang

- Đ/c Hạnh - PCT

- Ban KTXH

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp