Lịch công tác tuần từ ngày 27/5/2019 đến 31/5/2019

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(27/5/2019)

Sáng

- 8h: Tiếp xúc cử tri tại xã Diên Sơn, Diên Diền  (huyện Diên Khánh)

- 8h: Họp Ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh

Đ/c Trung - CT

Đ/c Hạnh - PCT

Chiều

   

Thứ 3

(28/5/2019)

Sáng

- 8h: Dự Hội nghị Lãnh đạo UBND tỉnh đối với Thanh niên năm 2019  tại Hội trường UBND tỉnh Đ/c Hạnh - PCT, đ/c Tuấn - TB KTXH

Chiều

- 14h30: Họp Công đoàn Khối Mặt trận Đoàn thể

 

- 15h: Họp Đảng Đoàn 

Đ/c Hạnh - PCT, đ/c Hường - CVP, đ/c Dương - PVP

Đ/c Trung - CT, đ/c Tư - PCT, đ/c Hạnh - PCT, đ/c Hiếu - TB TCKT

Thứ 4

(29/5/2019)

Sáng

   

Chiều

- 14h: Họp Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm cơ quan

- 15h: Họp Ban Thường vụ  tháng 5

Thành viên

Thành viên

Thứ 5

(30/5/2019)

Sáng

   

Chiều

   

Thứ 6

(31/5/2019)

Sáng

   

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp