Lịch công tác tuần từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(25/5/2020)

Sáng

- 7h05: Chào cờ

- 8h00: Kiểm tra các nguồn vốn ngân hàng tại huyện Vạn Ninh

- CB, CC, VC

- Đ/c Dương - PBKTXH

Chiều

   

Thứ 3

(26/5/2020)

Sáng

- 8h00: Tiếp xúc cử tri tại xã Diên Thọ, Diên Phước huyện Diên Khánh

- 8h00: Tập huấn Qũy Hỗ trợ Nông dân tại huyện Cam Lâm

- Đ/c Trung-CT

- Đ/c Dương-PBKTXH

Chiều

   

Thứ 4

(27/5/2020)

Sáng

- 8h00: Tiếp xúc cử tri tại xã Diên Sơn huyện Diên Khánh

- Đ/c Trung - CT

Chiều

   

Thứ 5

(28/5/2020)

Sáng

- 8h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Tỉnh ủy - Đ/c Trung - CT

Chiều

   

Thứ 6

(29/5/2020)

Sáng

- 7h30: Dự Lễ phát động ra quân thực hiện công trình Hàng cây nông dân tại Phường Vĩnh Hòa – Nha Trang

- Đ/c Vũ - TB TG

Chiều

- 14h00: Đại hội Chi bộ cơ quan Tỉnh hội NK 2020 - 2025  

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp