Lịch công tác tuần từ ngày 25/11/2019 đến 29/11/2019

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(25/11/2019)

Sáng

- 7h00:Chào cờ

- 7h30: Tập huấn Mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2019.

 

CB, CC, VC

Đ/c Trung - CT, đ/c Hạnh - PCT, các đ/c được phân công

 

Chiều

- 14h00: Họp Thường trực, Trưởng các ban TT, Trưởng các ban

Thứ 3

(26/11/2019)

Sáng

- 8h00: Họp giao ban, xét thi đua các huyện, thị, thành hội năm 2019 TT, LĐ các ban

Chiều

   

Thứ 4

(27/11/2019)

Sáng

- 8h30: Làm việc với công ty bảo hiểm Đ/c Hanh - PCT, Ban KTXH

Chiều

- 14h00: Họp Ban Thường vụ Thành viên

Thứ 5

(28/11/2019)

Sáng

- 8h00: Dự HN báo cáo chuyên đề “Tình hình Biển Đông” Thường trực

Chiều

- 14h00: Dự họp bàn Kế hoạch đào tạo cán bộ năm 2020 Đ/c Tư - PCT, đ/c Hiếu - TB TCKT

Thứ 6

(29/11/2019)

Sáng

- 8h00: Dự chương trình gặp gỡ ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia Đ/c Tư - PCT

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp