Lịch công tác tuần từ ngày 25/01/2020 đến ngày 29/01/2021

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 25/01/2020 đến ngày 29/01/2021
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(25/01/2021)

Sáng

- 7h05: Chào cờ

- Họp Chi ủy

- Họp Chi bộ

- CB, CC, VC

- Chi ủy viên

- Đảng viên

Chiều

   

Thứ 3

(26/01/2021)

Sáng

- 8h: Tặng quà các hộ nghèo tại xã Sông Cầu – Khánh Vĩnh

- 8h: Dự Hội nghị tổng kết Ban An toàn giao thông tỉnh

- Thường trực, VP

- Đ/c Hạnh - PCT

Chiều

   

Thứ 4

(27/01/2021)

Sáng

   

Chiều

- 14h30: Dự họp thống nhất nội dung tổng kết công tác thi đua khen thưởng tỉnh năm 2020

- Đ/c Tư - PCT

Thứ 5

(28/01/2021)

Sáng

- 8h: Dự họp hội đồng nghiệm thu Đề tài Khoa học cấp tỉnh

- 8h: Thăm tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội

- Đ/c Toàn - GĐ TT

- Đ/c Hạnh - PCT, VP, BTG

Chiều

   

Thứ 6

(29/01/2021)

Sáng

- 8h: Tặng quà các hộ gia đình nghèo tại thị xã Ninh Hòa

- 8h: Dự hội nghị tổng kết Ngân hàng nông nghiệp tỉnh

- Thường trực, VP, BTG

- Đ/c Dương - PB KTXH

Chiều

- 14h: Dự hội nghị tổng kết Liên đoàn lao động tỉnh - Đ/c Tư - PCT

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp