Lịch công tác tuần từ ngày 24/02/2020 đến 28/02/2020

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020
hoa tiet.png (6 KB)

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(24/02/2020)

Sáng

- 7h05: Chào cờ

CB, CC, VC

Chiều

   

Thứ 3

(25/02/2020)

Sáng

- 8h00: Họp Thường trực, lãnh đạo các ban

- Ký kết chương trình liên tịch với Bảo hiểm tại Khánh Sơn

Thường trực, LĐ các ban

Đ/c Toàn - GĐ TT

Chiều

- 14h: Dự Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính Đ/c Tư - PCT

Thứ 4

(26/02/2020)

Sáng

   

Chiều

- 16h00: Họp Chi ủy Chi ủy viên

Thứ 5

(27/02/2020)

Sáng

 - 7h00: Dự họp công bố phòng chống dịch Covid-19  Đ/c Trung - CT

Chiều

- 14h00:  Họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tại UBND tỉnh

- 14h00: Dự HN BCH Hội ND huyện Cam Lâm

Đ/c Trung - CT

Đ/c Tư - PCT, đ/c Hiếu - TB TCKT

Thứ 6

(28/02/2020)

Sáng

-8h00: Dự họp quán triệt 3 Nghị quyết BCH TW Hội ND Việt Nam tại Khánh Vĩnh

Đ/c Tư - PCT

Chiều

- 13h30: Dự Hội nghị Tỉnh ủy

- 14h30: Họp Chi bộ

Đ/c Trung - CT

Đảng viên

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp