Lịch công tác tuần từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020
hoa tiet.png (6 KB)

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(23/3/2020)

Sáng

- 7h05: Chào cờ

- CB, CC, VC

Chiều

   

Thứ 3

(24/3/2020)

Sáng

- 8h00: Làm việc với Thường trực Tỉnh ủy

- Thường trực, Thường vụ

Chiều

   

Thứ 4

(25/3/2020)

Sáng

 

 

Chiều

- 14h00: Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

Thành viên

Thứ 5

(26/3/2020)

Sáng

9h00: Tham gia Đoàn chúc mừng 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM tỉnh

Đ/c Trung - CT, VP

Chiều

 

 

Thứ 6

(27/3/2020)

Sáng

 

 

Chiều

 

 

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp